سر راه تو نشستم به تمنای نگاهیچه شود عاقبتم را ز خدا خیر بخواهیسالِفِ برِّکَ بی خوانده‌ام و درس گرفتمکه مرا داده‌ای از روز ازل فیض پناهیبا لباسی که برای غم جد تو بپوشمبا همین رنگ سیاهش ز دلم
آخرین ارسال های انجمن

توسل به امام عصر(عج)

سر راه تو نشستم به تمنای نگاهی
چه شود عاقبتم را ز خدا خیر بخواهی

سالِفِ برِّکَ بی خوانده‌ام و درس گرفتم
که مرا داده‌ای از روز ازل فیض پناهی

با لباسی که برای غم جد تو بپوشم
با همین رنگ سیاهش ز دلم رفته سیاهی

آمدم تا که بگویم سر یارم به سلامت
تسلیت بر تو بگویم همره ناله و آهی

گر نگاه تو نباشد به خدا هیچ نماند
نه امانی نه قوامی نه ثباتی و سپاهی

عزّت عشق عیان است در این سال حسینی
چه شود امر فرج را ز خدا خود تو بخواهی

آغاز امامت گل سرسبد عالم هستی بقیه الله الاعظم حضرت حجه بن الحسن امام زمان (عج)بر منتظرین ظهورش مبارک.

لینک ثابت

قالب وبلاگ